Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

Magya
11:12
0151 6efd 390
Reposted fromobliviate obliviate viasilkydreams silkydreams
Magya
11:10
0165 feea 390
Reposted fromGIFer GIFer viainyou inyou
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
11:09
0429 1d55 390
Reposted fromstrzepy strzepy viawishyouwerehere wishyouwerehere

May 15 2017

19:59
8948 f804 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viainspirations inspirations
Magya
19:57
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viasilkydreams silkydreams
Magya
19:55
Dokończ jakąś sprawę. Nie wiem co miałoby to być. Ale bez względu na to, czy to niedokończona dyskusja z tatą, nienamalowany obraz czy kosz pełen ubrań do prasowania. Nie ma to znaczenia. Dokończenie czegoś sprawi, że poczujesz ulgę. I będziesz mógł zrobić więcej dla siebie. Zakończyć inne sprawy.
Magya
19:54

May 20 2015

Magya
20:08
Reposted fromweightless weightless viakamykowata kamykowata
20:08
6478 c88a 390

can-u-not-my-wayward-son:

why is there a huge jug of oregano??? who the fuck puts oregano in brownies?????

Reposted fromcollahflowah collahflowah viakamykowata kamykowata
20:08
6999 e90f 390
Reposted frompupuch pupuch viainspirations inspirations
Magya
20:07
4703 f8c6 390
Reposted fromscorpix scorpix viaawkwardx awkwardx
Magya
20:07
2157 dbda 390
Reposted fromkaraibski karaibski viaawkwardx awkwardx
Magya
20:06
1284 8e99
Reposted fromcontroversial controversial viaMrrruk Mrrruk
Magya
20:05
Kontakt wzrokowy trwający dłużej niż sześć sekund, bez odwrócenia wzroku czy mrugania, ujawniał żądzę seksu lub morderstwa.
— Lisa Genova
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialkd lkd

May 19 2015

Magya
10:47
Nie pragnę wiele. Chciałabym tylko, by tym razem się udało. Tak dla odmiany.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaresort resort
Magya
10:47
Dad senses
Reposted fromvolldost volldost viamiodowolipowa miodowolipowa
Magya
10:47
7455 3436 390
Reposted fromdranger dranger viamiodowolipowa miodowolipowa
Magya
10:46
Reposted fromdogs dogs viamiodowolipowa miodowolipowa
Magya
10:46
8974 8c2e 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viamiodowolipowa miodowolipowa
Magya
10:45
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromwisniewski wisniewski viakamykowata kamykowata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...